Nuomos sutartis

Užsakovas, užsakydamas daiktus, sumoka avansinį mokestį (30 proc. nuomos kainos). 

Užsakovas supažindintas, kad nutraukus nuomos sutartį dėl užsakovo kaltės, sumokėtas avansinis mokestis negrąžinamas.

Užsakovas įsipareigoja:

  • Saugoti išnuomotus daiktus, grąžinti nesugadintus ir  nurodytą daiktų grąžinimo dieną.
  • Už nepataisomai sugadintus daiktus (labai stipriai sutepti dažais, smala, purvu, suplėšyti, pradeginti), primokėti iki 100 proc. jų pardavimo vertės.
  • Už dalinai sugadintus daiktus, sumokėti daikto pataisymo ar/ir valymo darbų nustatytą kainą.
  • Nesilaikant nurodyto grąžinimo termino, sumokėti 10 proc. nuomos kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

Nuomotojas įsipareigoja nuomai užsakytus daiktus išduoti užsakovui nurodytą daiktų išdavimo dieną.

Nuomininkas įsipareigoja už nuomai išduotą daiktą sumokėti likusią nuomos sumą daikto išdavimo dieną. Pinigai už išnuomotą daiktą nėra grąžinami.

Išnuomoti daiktai grąžinami per 6 kalendorines dienas arba pagal atskirą susitarimą.

Daiktai nuomai išduodami švarūs ir tvarkingi, užsakovo apžiūrėti.